InMEC InMEC BeogradInMEC SkopjeInMEC LondonMud pumps - diesel engine powered

gp_hydro.jpg

Samostalne centrifugalne dizel motorne pumpe za vodu koja sadrži pesak, mulj i sitan šljunak, predviđene za terenski rad na gradilištima ili za navodnjavanje zemljišta, protoka do 600m3/h. Serijski su opremljene ručnim kolicima, sa ručnim ili električnim starterom.


© 2004. InMEC Limited, Belgrade. All rights reserved.